Carregant...

Facultat de Ciències Socials

Màster en direcció i gestió de recursos humans

Les titulacions que no vagen a passar per un procés d'avaluació externa, al llarg del curs realitzen dos informes d'avaluació en diferents períodes. En cadascun dels quals s'analitzen diferents procediments del Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIC) de la UV

Informes del primer període   

Inclou l'avaluació dels següents procediments:

 • PMA1 - Procediment abreujat anual de màster en el qual s'analitza:
  • Procediment de captació i selecció PDI (RH2)
  • Procediments de formació del PDI (RH4)
 • PMB1 - Procediment abreujat biennal de màster en el qual s'analitza
  • Procediment de captació de l'estudiantat (OE1)
  • Procediments de selecció, admissió i matriculació de l'estudiantat (OE2)
  • Procediment de programació acadèmica (OE3)
 • pdf
  Informe de titulació primer període

  563,1 KiB

Informes del segon període   

Inclou l'avaluació dels següents procediments:

 • PMA2 - Procediment abreujat anual de màster en el qual s'analitza:
  • Procediment de programació docent (OE4)
  • Procediments de desenvolupament i avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge (DE6 i DE7)
  • Procediment de gestió i revisió del treball fi d'estudis (DE5)
 • PMB2 - Procediment abreujat biennal de màster en el qual s'analitza:
  • Procediment d'orientació acadèmica i professional a l'estudiant (DE1)
  • Procediment d'informació pública (SG3)
 • pdf
  Informe de titulació segon període

  946,5 KiB

Informes de centre
 • zip
  Procediment anual de pràctiques externes del centre (DE4)

  888,2 KiB

 • pdf
  Procediment abreujat anual en el qual s'analitza la gestió dels recursos materials i servicis del centre (RM1 i RM2)

  1,1 MiB

 • pdf
  Procediment abreujat anual en el qual s' analitza la gestió de la mobilitat del centre (DE2 i DE3)

  1,2 MiB

S'inclouen els últims informes abreujats elaborats per la titulació.