Carregant...

Facultat de Medicina i Odontologia

Màster en aproximacions moleculars en ciències de la salut

Les titulacions que no vagen a passar per un procés d'avaluació externa, al llarg del curs realitzen dos informes d'avaluació en diferents períodes. En cadascun dels quals s'analitzen diferents procediments del Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIC) de la UV

Informes del primer període   

Inclou l'avaluació dels següents procediments:

 • PMA1 - Procediment abreujat anual de màster en el qual s'analitza:
  • Procediment de captació i selecció PDI (RH2)
  • Procediments de formació del PDI (RH4)
 • PMB1 - Procediment abreujat biennal de màster en el qual s'analitza
  • Procediment de captació de l'estudiantat (OE1)
  • Procediments de selecció, admissió i matriculació de l'estudiantat (OE2)
  • Procediment de programació acadèmica (OE3)
 • pdf
  Informe de titulació primer període

  1,5 MiB

Informes del segon període   

Inclou l'avaluació dels següents procediments:

 • PMA2 - Procediment abreujat anual de màster en el qual s'analitza:
  • Procediment de programació docent (OE4)
  • Procediments de desenvolupament i avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge (DE6 i DE7)
  • Procediment de gestió i revisió del treball fi d'estudis (DE5)
 • PMB2 - Procediment abreujat biennal de màster en el qual s'analitza:
  • Procediment d'orientació acadèmica i professional a l'estudiant (DE1)
  • Procediment d'informació pública (SG3)
 • pdf
  Informe de titulació segon període

  1,0 MiB

Informes de centre
 • pdf
  Procediment abreujat anual en el qual s' analitza la gestió de la mobilitat del centre (DE2 i DE3)

  333,6 KiB

S'inclouen els últims informes abreujats elaborats per la titulació.